Trại heo giống Nguyễn Tâm
Hotline: ‭0984338755‬

Thiết kế nhà và chuồng heo nái đẻ

Việc kiểm soát bệnh heo con phụ thuộc vào thiết kế của ngôi nhà và cách nó được quản lý. Các tính năng chính của một ngôi nhà đẻ tốt


Chuồng nái đẻ


Việc kiểm soát bệnh heo con phụ thuộc vào thiết kế của ngôi nhà và cách nó được quản lý. Các tính năng chính của một ngôi nhà đẻ tốt được trình bày trong Hình 1.

Thiết kế này cho phép các hoạt động vệ sinh, khử trùng và làm khô chuồng một cách hiệu quả. Điều này ngăn cản sự tích tụ của tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ tiếp xúc của heo với virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Để có trại đẻ với hệ thống cùng vào-cùng ra hiệu quả, tất cả các ngôi nhà đẻ nên có kích thước phù hợp với số lượng lợn nái trong đàn và số lượng lợn đẻ có kế hoạch cho từng tuần.

Chuồng nái đẻ

Vì vậy, trong một trang trại gia đình từ 300-500 con lợn nái, mỗi nhà đẻ nên có khoảng 10 chuồng đẻ và trong các đàn nhỏ hơn thì khoảng 6 chuồng đẻ/1 tòa nhà. Trong đàn nái lớn với số lượng 1000 hoặc nhiều hơn, thì nhà đẻ nên có hai hoặc nhiều kích thước khác nhau.

Ví dụ 10-12 và 20-24 chuồng đẻ. Số chuồng đẻ trong mỗi nhà đẻ nhiều hơn những con số đề nghị bên trên thường trở nên quá lớn để vận hành một cách hiệu quả trong hệ thống cùng vào-cùng ra. Nền nhà và chuồng đẻ cần được làm bằng vật liệu không xốp nhưng dễ dàng làm sạch mà khô một cách nhanh chóng. Bạn cần thiết kế hệ thống cách nhiệt, đèn nhiệt và hệ thống thông gió tốt để duy trì nhiệt độ tối ưu cho lợn nái và lợn con (ví dụ nái cần nhiệt độ 18-22oC, cần có đèn úm heo con và đèn nhiệt phía sau nái trong quá trình đẻ).

Hệ thống chuồng đẻ nên được thiết kế như Hình 1B và Hình 2, để người chăm sóc có thể tiếp cận với heo con dễ dàng từ cả hai đầu trước và sau nái mà không phải leo qua lại giữa các chuồng đẻ khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng khi dịch tiêu chảy heo con xảy ra.

Chuồng nái đẻ