Trại heo giống Nguyễn Tâm
Hotline: ‭0984338755‬

Khẩu phần dinh dưỡng cho nái hậu bị

Những trại nuôi nái luôn tìm chiến lược cho ăn tốt nhất để nái hậu bị có sản lượng tốt nhất trong lần đẻ đầu tiên cũng như trong suốt đời sinh nở của nó. Nghiên cứu này tìm hiểu và so sánh 4 chế độ ăn khác nhau để tìm ra công thức tối ưu cho nái hậu bị.


Khẩu phẩn dinh dưỡng cho heo nái hậu bị

Bốn chế độ ăn khác nhau đó được mô tả như sau. Trong những ngày không phải giữa thời kỳ thai nghén, toàn bộ số nái hậu bị sẽ được tách ra làm 2 nhóm, nhóm A được cho ăn theo chế độ đúng với khuyến nghị của nhà sản xuất (chế độ bình thường), còn nhóm B được cho ăn theo chế độ cao hơn. Ở giai đoạn giữa thời kỳ thai nghén (từ ngày thứ 42 đến ngày 94 của thai kỳ), người ta lại tiếp tục phân số nái này ra các nhỏ hơn. Cụ thể là nhóm A được được chia nhỏ làm 2: nhóm A1 – được cho ăn theo đúng khuyến nghị của nhà sản xuất (chế độ bình thường), và nhóm A2 – được cho ăn theo chế độ cao hơn. Tương tự ở nhóm B cũng chia ra nhóm B1- ăn chế độ bình thường, và B2 – ăn chế độ cao hơn. Như thế, các nhà nghiên cứu đã tách ra được 4 nhóm ăn theo 4 chế độ khác nhau: bình thường/cao cấp, bình thường/bình thường, cao cấp/bình thường, và cao cấp/cao cấp.


Cuộc nghiên cứu này thực hiện trên tổng cộng 500 nái thuộc giống Landrace Nauy lai với Yorkshire, chúng được theo dõi từ lúc 25kg cho đến khi cai sữa xong lứa thứ nhất, và chỉ kết thúc theo dõi sau khi chủ trại quyết định tiếp tục giữ chúng làm nái hoặc thải ra làm heo thịt.

Bảng khẩu phần cho heo nái hậu bị
Bốn chế độ ăn được áp dụng trong cuộc thử nghiệm


Các tác giả nghiên cứu đã ghi chép tỉ mỉ thông số về cân nặng, ngày tuổi, độ dày của mỡ lưng, số heo lọt lòng mẹ và số heo sống sót tới khi cai sữa, cân nặng lúc chào đời và lúc cai sữa của heo con.


Những điều thu được từ nghiên cứu


Từ khi 25kg, nếu cho nái hậu bị ăn chế độ cao thì chúng sẽ đạt trọng lượng 110kg sớm hơn và mỡ lưng dày hơn (P<0,001) những con cho ăn chế độ bình thường. 110kg là mức cân nặng chuẩn để nái hậu bị giao phối đạt hiệu quả.

Vào thời điểm 3 tuần trước khi đẻ, nái được cho ăn chế độ bình thường/bình thường sẽ có tuổi đời già hơn (P<0,001), nhẹ cân hơn (P=0,075) và độ nạc kém hơn (P=0,013) so với heo được ăn chế độ cao cấp/cao cấp. Những nái ăn theo chế độ cao cấp/bình thường hoặc bình thường/cao cấp thì 3 chỉ số vừa kể sẽ ở mức trung bình.

Người ta không tìm thấy sự ảnh hưởng của chế độ ăn đến chất lượng sinh sản của 500 con nái hậu bị. Tức là các thông số về số heo lọt lòng mẹ và số heo sống sót tới khi cai sữa, cân nặng lúc chào đời và lúc cai sữa của heo con của 500 con nái trong cuộc nghiên cứu này là không chênh lệch nhiều dù chúng có 4 chế độ ăn khác nhau.

Tuy vậy, có thể nói rằng ở nhóm heo từ lúc 25kg ăn chế độ bình thường thì số nái bị thải loại sẽ cao nhóm ăn chế độ cao (P=0,056), nhóm heo ăn theo chế độ cao cấp/cao cấp thì có số nái bị thải loại thấp hơn so với 3 nhóm kia (P=0,033).


Tóm tắt

Chế độ ăn tiêu chuẩn cao từ lúc nái hậu bị 25kg trở đi và cả ở giữa thai kỳ sẽ giúp nái hậu bị dậy thì sớm và mau chóng đạt chuẩn về độ dày mỡ lưng, cũng như giảm tỉ lệ bị thải loại làm heo thịt. Ngoài ra chế độ ăn khác nhau không ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản của nái hậu bị.