Trại heo giống Nguyễn Tâm
Hotline: ‭0984338755‬

Giới thiệu hình ảnh một trại giống mẫu

Đây được xem là một trong những trung tâm heo giống có quy mô lớn nhất Việt Nam - khoảng 5000 nái - trong chương trình hợp tác chuyển giao công nghệ tập đoàn giống heo hàng đầu thế giới PIC.

Chúng tôi xin giới thiệu về quy trình xây dựng chuồng trại tại:

Đúc đan

 

Làm móng

 

Lắp đan

 

Lắp khung nhà

 

Lắp khung chuồng nhà phát triển hậu bị

 

Chuồng nái đẻ

 

Chuồng cai sữa