Trại heo giống Nguyễn Tâm
Hotline: ‭0984338755‬

Gây giống

Heo giống ông bà Japfa Hypor

công ty Di truyền giống Japfa Hypor đã đưa ra những heo giống ông bà (GrandParents - GP) là một trong những công ty đi đầu với những đặc tính di truyền vượt trội nhất từ trước tới nay.