Trại heo giống Nguyễn Tâm
Hotline: ‭0984338755‬

DR 750 Duroc

Qua nhiều thế hệ chọn lọc tự nhiên, chọn lọc để giữ lại những tính trạng tốt trong mục đích nuôi sinh trưởng. Giống heo Duroc DR_750 thể hiện nhiều ưu việt, trong công thức lai cho ra thế hệ heo nuôi thịt thương phẩm như heo nuôi thịt tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, chất lượng quầy thịt đẹp, nạc cao, nạc đỏ. Heo đực giống DR_750 cho phối giống với heo nái sinh sản DR_302 cho thế hệ heo con lai nuôi thịt đạt 110->120kg mà chưa bị đổ mỡ, giá bán cao.