Trại heo giống Nguyễn Tâm
Hotline: ‭0984338755‬

Bán tinh heo chất lượng

Trại heo giống Nguyễn Tâm chuyên cung cấp tinh heo cao sản các giống heo LANDRACE, YORKSHIRE, DUROC, PIDU, PIETRAIN, …chất lượng cao.

Đặc điểm: Tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, nạc nhiều, vai săn chắc, mông nở, dài đòn, dễ nuôi.